Zákonné příplatky

Současná doba často vyžaduje, aby zaměstnanec vykonával sovu práci i mimo pracovní nebo třeba o víkendech a svátcích. Zaměstnavatel to sice může po svých pracovnících vyžadovat, nicméně dle Zákoníku práce je za to také musí ocenit odpovídajícím příplatkem ke mzdě.
Práce o víkendu
V některých odvětvích je práce o sobotách a o nedělích běžná, jinde výjimečná, přesto zaměstnanci vždy náleží za práci o víkendu příplatek 10 %.
soudní klauzule

Práci v noci
I vykonávání práce v noční době (tj. od 22:00 do 6:00) se vyskytuje na pracovním trhu dost často – i zde Zákoník práce zohledňuje, že se pro zaměstnance jedná o zásah do běžného života, a přisuzuje mu příplatek 10 %.
I v případě, že se mezi desátou večerní a šestou ranní odehrává jen část směny, má zaměstnanec nárok na 10% příplatek k té části, která proběhla v noční době.
Práce přesčas
Práci přesčas může zaměstnavatel nařídit, pokud se vyskytnou vážně provozní důvody – není už však specifikováno, co přesně tento termín znamená. Přesto existuje alespoň pravidlo, které omezuje počet přesčasových hodin, které zaměstnanec může za rok odpracovat.
Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci vynahradit dvěma způsoby:
·                     a) náhradním volnem, uděleným do tří měsíců,
·                     b) příplatkem 25 % průměrné hodinové mzdy.
Práce ve svátek
Stejně jako práci přesčas i práci ve svátek smí zaměstnavatel kompenzovat buď náhradním volnem, nebo příplatkem, v tomto případě však jeho výše činí 100 %.
Práce ve ztížených podmínkách
Ztížené podmínky jsou jasně definovány, například se může jednat o práci v prašném prostředí nebo v prostředí s nadměrnou koncentrací chemických látek. Zde je příplatek 10 % z minimální hodinové mzdy.
Pracovní pohotovost
Jedná se o dobu, během níž zaměstnanec práci sice nevykonává, ale je připraven k jejímu výkonu, jakmile ho zaměstnavatel povolá. V tomto případě náleží zaměstnanci za dobu pohotovosti příplatek 10 % z průměrné mzdy.
blondýna s vějířem peněz
Dělená směna
Pokud zaměstnavatel rozdělí zaměstnanci směnu na dvě části tak, že mezi nimi jsou minimálně dvě hodiny volna, pak má zaměstnanec nárok na příplatek 30 % za každou takto rozdělenou směnu.
Každý z těchto příplatků může být v pracovní smlouvě navýšen – Zákoník práce tedy určuje pouze minimální sazbu, zaměstnavatel ji však může zvýšit jako benefit pro pracovníky nebo jako konkurenční výhodu při boji o získání zaměstnanců.
Příplatky se sčítají, za práci přesčas o víkendu nebo v noci o svátku tedy náleží zaměstnanci oba příplatky.